Indicators on smartwatch testsieger You Should Know

Ett av de enklaste sätten att mäta intensiteten i fysisk aktivitet är Metabolic Equal Undertaking (MET). Energiåtgången fileör många aktiviteter har räknats ut, oftast genom att mäta syreförbrukningen fileör respektive aktivitet, fileör att kunna räkna ut ett medelvärde på syreupptaget for each tidsenhet.Steglängd Steglängd tå til

read more